ΒΙΟΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ
NEO

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Ίφιτος Brix Plus 1 λίτρο

12,00  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: BIO_FER003
Brands:
ΒΙΟΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ
ΝΕΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Ίφιτος Brix Plus 5 λίτρα

50,00  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: BIO_FER007
Brands:
ΒΙΟΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ
ΝΕΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Ίφιτος Exelixis 1 λίτρο

20,00  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: BIO_FER002
Brands:
ΒΙΟΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ
ΝΕΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Ίφιτος Exelixis 5 λίτρα

80,00  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: BIO_FER006
Brands:
ΒΙΟΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ
ΝΕΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Ίφιτος VD 20 λίτρα

180,00  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: BIO_FER011
Brands:
ΒΙΟΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ
ΝΕΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Ίφιτος Απώθησης 1 λίτρο

28,00  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: BIO_FER001
Brands:
ΒΙΟΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ
ΝΕΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Ίφιτος Απώθησης 5 λίτρα

110,00  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: BIO_FER008
Brands:
ΒΙΟΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ
ΝΕΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Ίφιτος Θρέψης 1 λίτρο

10,00  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: BIO_FER004
Brands:
ΒΙΟΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ
ΝΕΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Ίφιτος Θρέψης 10 λίτρα

75,00  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: BIO_FER009
Brands:
ΒΙΟΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ
ΝΕΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Ίφιτος Θρέψης 5 λίτρα

40,00  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: BIO_FER005
Brands:
ΒΙΟΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ
ΝΕΟ
ΚΩΔ: BIO_FER010
Brands:
ΒΙΟΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ