ΟΛΦΙΔΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γάντια Κήπου Νιτριλίου Νο2

2,00  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: AGRGAN006
Brands:
ΟΛΦΙΔΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γάντια Κήπου Υφασμάτινα

1,00  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: AGRGAN005
Brands:
ΟΛΦΙΔΗΣ
ΚΩΔ: AGRGAN003
Brands:
ΟΛΦΙΔΗΣ
ΚΩΔ: AGRERG001
Brands:
ΟΛΦΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

Τσεκμές

4,50  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: AGRERG003
Brands:
ΟΛΦΙΔΗΣ
ΚΩΔ: AGRERG004
Brands:
ΟΛΦΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

Φυτευτήρι

2,50  | με ΦΠΑ
ΚΩΔ: AGRERG005
Brands:
ΟΛΦΙΔΗΣ
ΚΩΔ: AGRERG006
Brands:
ΟΛΦΙΔΗΣ