ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞ ́ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Άρθρου 4 Του Νόμου 2251/1994

Προς: https://agrosmart.gr Παύλου Μελά  26, Σέρρες Τηλ:(+30) 23210 65699 (+30) 6944664495

Εγώ, ο/η υπογράφων/ουσα, …………………………………………………………………………………………………

του ……………………., κάτοικος …………………………………………., διεύθυνση……………..…………………

Τ.Κ…………………………. Πόλη……………………..……………, τηλέφωνο……………………….….……………………

e-mail : …………………………………………………………………………………………………, δηλώνω με την παρούσα ότι υπαναχωρώ αναιτιολογήτως από την υπ’ αριθμόν εξ΄ αποστάσεως παραγγελία …………….…………………..με ημερομηνία παράδοσης……………………………………………….

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.

2. Ότι τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί ζημία. Η συσκευασία του προϊόντος είναι σφραγισμένη, δεν έχει αποκολληθεί ή σκιστεί το αυτοκόλλητο με κανένα τρόπο.

3. Ότι γνωρίζω πως εκ του Νόμου δεν έχω αξίωση επιστροφής των ήδη χρεωθέντων σε εμένα εξόδων αποστολής.

4. Ότι επιβαρύνομαι με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Ημερομηνία:………./………./20……..

Υπογραφή